ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์เพื่อนำเสนอออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-10-28 07:09:04    10     0

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์เพื่อนำเสนอออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์เพื่อนำเสนอออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 99238 bytes