รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดข้าวเบื้องต้นในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  •   2021-10-11 09:13:28    146     29

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดข้าวเบื้องต้นในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดข้าวเบื้องต้นในการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


  • 804194 bytes