สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสารธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว
  •   2021-10-07 12:17:56    32     0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสารธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสารธารณะ กลุ่มเรื่องข้าว สามารถ ดาวน์โหลด ได้จากลิ้งค์นี้  ดาวน์โหลด