นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดตัวช่องทางสื่อสารงานวิจัยและช่องทางประชาสัมพันธ์


    นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดตัวช่องทางสื่อสารงานวิจัยและช่องทางประชาสัมพันธ์

   

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดตัวช่องทางสื่อสารงานวิจัยและช่องทางประชาสัมพันธ์