ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-09-09 08:08:47    94     8

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 295349 bytes