โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง)


    การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 5 โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง)

   

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ทุกวันอังคาร เวลา 9.00 น. - 11.00 น. โดยสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ทาง ----> ช่อง RiceTech RD และทาง Youtube

ตอนที่ 5  โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง โดย  นายกิตติพงษ์ ศรีม่วง, นางสาวจินตนา ไชยวงค์, นายชัยรัตน์ จันทร์หนู, นางสาวอุรัศยา บุญประมุข

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

>> คำถาม ถาม - ตอบ

ชุดที่ 1 ถาม-ตอบ อารักขาข้าว

ชุดที่ 2 เอกสารแนบ 1 (คำแนะนำผสมสาร)

ชุดที่ 3 เอกสารแนบ 2 (ที่มากรมส่งเสริมการเกษตร)

ชุดที่ 4 เอกสารแนบ 3 (สมุนไพร)