แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว


    การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว)

   

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ทุกวันอังคาร เวลา 9.00 น. - 11.00 น. โดยสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ทาง ----> ช่อง RiceTech RD และทาง Youtube

ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว โดย  นายเฉลิมชาติ ฤไชยคาม และนางวราภรณ์ อินทรง

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

>> คำถาม ถาม - ตอบ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่