ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยายไร้คนขับสำหรับการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-08-23 16:20:08    42     1

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยายไร้คนขับสำหรับการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยายไร้คนขับสำหรับการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของข้าว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 103320 bytes