ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลข้าวต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-08-23 16:18:21    39     2

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลข้าวต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลข้าวต่างๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 109131 bytes