ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อผลิตการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-08-23 16:16:32    79     0

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อผลิตการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อผลิตการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 948351 bytes