ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-08-23 16:13:22    24     2

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 84938 bytes