ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ และออกแบบและจัดทำ Fact sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)
  •   2021-08-23 16:11:34    31     1

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ และออกแบบและจัดทำ Fact sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับ และออกแบบและจัดทำ Fact sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)


  • 94157 bytes