ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะหข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2021-08-17 11:04:07    35     0

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะหข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะหข้อมูลคุณสมบัติและโภชนาการข้าวไทยและเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • 191629 bytes