การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง


    การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 3 การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

   

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ทุกวันอังคาร เวลา 9.00 น. - 11.00 น. โดยสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ทาง ----> ช่อง RiceTech RD และทาง Youtube

ตอนที่ 3 การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง โดย  นายนพดล ประยูรสุข และนางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ

>> ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี

>> คำถาม ถาม - ตอบ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่