ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยเกณฑ์การรับรองพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2560
  •   2021-08-04 13:46:24    31     7

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยเกณฑ์การรับรองพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2560

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยเกณฑ์การรับรองพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2560

1. สายพันธุ์ดำดาด NSRC14012-20    เสนอเป็นพันธุ์รับรอง     ชื่อพันธุ์ ดำดาด 20

2. สายพันธุ์ PCR02032-4B-24-1        เสนอเป็นพันธุ์รับรอง     ชื่อพันธุ์ กข89

3. สายพันธุ์ IR101870-60-1-PTT-5-3-27    เสนอเป็นพันธุ์รับรอง     ชื่อพันธุ์ กข91

4. สายพันธุ์ SPTC04005-MLN-1174   เสนอเป็นพันธุ์รับรอง     ชื่อพันธุ์ ขาหนี่ 117


  • 2037454 bytes