ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้อบรมหลักสูตร หลักสูตรการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว
  •   2021-07-29 14:04:11    651     95

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้อบรมหลักสูตร หลักสูตรการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้อบรมหลักสูตร หลักสูตรการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว กรมการข้าว

มีจำนวนผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น 367 คน โดยทางกรมการข้าวจะแบ่งเป็นผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 จำนวน 150 คน เรียนผ่านระบบ zoom meeting โดยขอให้ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนใน e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ หรือ sms ตามเบอร์มือถือของท่าน
กลุ่มที่ 2 จำนวน 217 คน เรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยขอให้ตรวจสอบตารางเวลาการเรียน และการเข้าห้องเรียนได้ที่ เว็บไซต์ ricecourse.ricethailand.go.th หรือ สามารถเข้าเรียนผ่าน facebook ชื่อว่าRiceTech RD และ ข้าราชการสร้างอาชีพ พร้อมด้วยช่อง youtube: RD drought adapt”


  • 627316 bytes