ประกาศกรมการข้าว เรืองการรับรองพันธุ์ข้าว ชื่อ พันธุ์ กข85, กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4
  •   2021-07-26 21:49:37    32     12

ประกาศกรมการข้าว เรืองการรับรองพันธุ์ข้าว ชื่อ พันธุ์ กข85, กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4
ประกาศกรมการข้าว เรืองการรับรองพันธุ์ข้าว ชื่อ พันธุ์ กข85, กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4


  • 348499 bytes  

  • 350143 bytes  

  • 349849 bytes