ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว กข85,กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4
  •   2021-07-26 21:48:52    37     7

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว กข85,กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว กข85,กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4


  • 8077887 bytes