ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท


    เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (2565) ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางปรารถนา  สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามแปลงประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 (2565) ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท