เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

   

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้
นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะทำงาน เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้าราชการในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำตัวอย่างจริงของแมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าว มาจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และเอกสารแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าว โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

ข่าว/ภาพ โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ