การประเมินการยอมรับต่อข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น ภายใต้โครงปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ดำเนินการ ณ บ้านโพนแพง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ สาลีโท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และจ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดย นายสมใจ  สาลีโท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ชามนตรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และจ่าอากาศโทจิรวุฒ ภาสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดการประเมินการยอมรับต่อข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น ภายใต้โครงปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง กิจกรรมเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ดำเนินการ ณ บ้านโพนแพง ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรจากกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนแพง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ราย

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร