ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ข้าวชุมชนฯ โครงการนาแปลงใหญ่ฯ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ และลงพื้นที่ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรที่กำลังจะเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยว


    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายยุทธยา ไชยดำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวชนิสรา แก้ววิชิต เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนางธนภรณ์ เจริญเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ข้าวชุมชนฯ โครงการนาแปลงใหญ่ฯ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

   

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายยุทธยา  ไชยดำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวชนิสรา  แก้ววิชิต เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนางธนภรณ์  เจริญเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ข้าวชุมชนฯ โครงการนาแปลงใหญ่ฯ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำโดย นายธวัชชัย  แดงฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และนางสาวปรียาภรณ์ จีนจิ๋ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 45 ราย ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาได้ลงพื้นที่ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรที่กำลังจะเริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ณ กลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสามแยกบ้านสวน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และลงพื้นที่สำรวจโรคในนาข้าว แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว พบหนอนขยอกหรือหนอนปลอกข้าวทำลายข้าวเป็นหย่อมๆ  ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวฯ ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเรียบร้อย ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์ ต.หนองตาแต้ม ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี