ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการและเรียบเรียงข้อมูลลักษณะฟีโนไทป์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-11-22 11:01:19    10     4

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการและเรียบเรียงข้อมูลลักษณะฟีโนไทป์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการและเรียบเรียงข้อมูลลักษณะฟีโนไทป์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes