ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  •   2022-09-27 15:41:15    44     8

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


  • bytes