ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565


    วันที่ 21 กันยายน 2565 นาย สมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ บุญเต็ม นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

   

วันที่ 21 กันยายน 2565 นาย สมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ บุญเต็ม นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์