ประชุมคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย


    วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การรับรองผลการตรวจประเมินร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่สมัครเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์