ร่วมการเสวนา​ มุ่งไปข้างหน้า​สู่โอกาส​ทางเศรษฐกิจ​ใหม่​ (Surin​ Economic Focus : Moving Forward)


    วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์​ มอบหมายให้ นายสมโภช​ เภรี​ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ​ ร่วมการเสวนา​ "มุ่งไปข้างหน้า​สู่โอกาส​ทางเศรษฐกิจ​ใหม่​ (Surin​ Economic Focus : Moving Forward)" สำนักงาน​คลังจังหวัด​สุรินทร์​ ณ โรงแรม​ทองธารินทร์​อำเภอเมืองสุรินทร์​ จังหวัดสุรินทร์​ เพื่อแลกเปลี่ยน​และรองรับกับสถานการณ์​ทางเศรษฐกิจ​ในปัจจุบั​นและแนวโน้ม​ในอนาคต

   

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์​  มอบหมายให้ นายสมโภช​ เภรี​ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ​  ร่วมการเสวนา​ "มุ่งไปข้างหน้า​สู่โอกาส​ทางเศรษฐกิจ​ใหม่​  (Surin​  Economic  Focus : Moving  Forward)"  สำนักงาน​คลังจังหวัด​สุรินทร์​  ณ  โรงแรม​ทองธารินทร์​อำเภอเมืองสุรินทร์​  จังหวัดสุรินทร์​  เพื่อแลกเปลี่ยน​และรองรับกับสถานการณ์​ทางเศรษฐกิจ​ในปัจจุบั​นและแนวโน้ม​ในอนาคต

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์