ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-20 13:33:52    9     4

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว ปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes