ขอเชิญเกษตรกรเข้ารับชมนิทรรศการจากกรมการข้าว ข้าวพื้นเมืองอันล้ำค่า จากภูผา สู่มหานที
  •   2022-09-16 14:11:34    57     3

ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ขอเชิญเกษตรกรเข้ารับชมนิทรรศการจากกรมการข้าว “ข้าวพื้นเมืองอันล้ำค่า จากภูผา สู่มหานที”     
      ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
      ท่านจะได้พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวนา  อีกทั้งแสดงถึงเอกลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้บนภูเขาหรือที่เรียกกันว่าการปลูกข้าวไร่ การปลูกข้าวริมทะเลสาบ และการปลูกข้าวพันธุ์เมืองเฉพาะถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกรมการข้าวที่ได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการต่างๆ และการสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองอีกด้วย
      นิทรรศการ 6 เรื่อง ประกอบด้วย
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  ในหัวข้อ “ข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” และ “ก้าวตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน”
2. นิทรรศการข้าวพื้นเมืองภาคใต้
3. นิทรรศการข้าวไร่
4. นิทรรศการโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. นิทรรศการโครงการศูนย์ข้าวชุมชน
6. นิทรรศการการปลูกข้าวริมทะเลสาบ

     แล้วอย่าลืมมาพบกัน ภายใน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กันนะคะ

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  • bytes