ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  •   2022-08-19 12:23:54    18     0

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเตือนภัย...แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ฤดูนาปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


  • bytes