ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เลื่อนการจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี ๒๕๖๔
  •   2021-04-23 14:49:37    65     0

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เลื่อนการจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เลื่อนการจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี ๒๕๖๔