คู่มือการใช้งาน MOBILE APPLICATION ONE2MOAC
  •   2022-06-29 11:18:30    44     3

เป็นแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คู่มือการใช้งาน MOBILE APPLICATION "ONE2MOAC"

เป็นแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับกลุ่ม/ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งสามารถติดต่อหน่วยงานโดยโทรผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที  

ระบบ iOS >>> ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ระบบ Android >>> ดาวน์โหลดได้ที่นี่  • bytes