ขอเชิญร่วมงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดทั้งหมด 4 ภาค!!
  •   2022-05-20 09:53:48    24     3

ขอเชิญร่วมงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดทั้งหมด 4 ภาค!!

ขอเชิญร่วมงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565" จัดทั้งหมด 4 ภาค!!


วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา
วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


  • bytes