ประกาศกองวิจัยละพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล