ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD)

การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-07-21 14:56:17

อ่านต่อ...
Sample project image

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-04-23 11:18:52

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-03-24 15:22:39

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-03-24 15:18:59

อ่านต่อ...
Sample project image

“กรมการข้าว” ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

“กรมการข้าว” ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-03-24 15:03:48

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


ลิ้งค์ทั่วไป