ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้ชื่อกิจกรรม Big Cleaning Day เปิดเมือง มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-02 14:49:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์เมล็ดข้าวเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) ในระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-02 08:38:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ให้การต้อนรับ Professor Yukihiro Takahashi และนางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวกิตติมา รักโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ให้การต้อนรับ Professor Yukihiro Takahashi, Director of Space Mission Center : Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติและทีมงานได้เข้ามาเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-02 08:29:05

อ่านต่อ...
Sample project image

ลงพื้นที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรกร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ แปลงนาเกษตรกรตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิวัฒน์ แสงเพ็ชร ลงพื้นที่ตรวจรับรองแปลงเกษตรกร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-01 15:54:59

อ่านต่อ...
Sample project image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพี่น้องชาวนา อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะประชาชนและพี่น้องชาวนา ในงานเกี่ยวข้าวรักษ์โลก ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมลงเกี่ยวข้าวจากแปลงนารักษ์โลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจร่วมกับชาวนาเชียงราย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-01 14:18:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2566

เนื่องด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มอบหมายให้หน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวจัดกิจกรรม เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-01 12:29:26

อ่านต่อ...
Sample project image

การศึกษาความหลากหลาย ทางพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น.นางสาวปริชาติ คงสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จำนวน 4 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(มทร.) จำนวน 2 ราย ลงแปลงนาเพื่อเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ การประเมินลักษณะทางเชื้อพันธุกรรมข้าว ที่แปลงปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-01 10:44:36

อ่านต่อ...
Sample project image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Adaptive Research for Target Groups and Best Practices from CORIGAP Project

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กรมการข้าว ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Adaptive Research for Target Groups and Best Practices from CORIGAP Project ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท โดยมีนางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-01 08:42:49

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์


การสื่อสารภายในกรมการข้าว