ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

การพัฒนาคู่มือวิทยากรข้าวอินทรีย์ (Training of Trainers)

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาคู่มือวิทยากรข้าวอินทรีย์ (Training of Trainers) ภายใต้โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย สาขาความช่วยเหลือด้านการค้า (ARISE - Thailand)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 14:47:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมจัดกิจกรรมในร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมในร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2566 ณ บริเวณ สนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 14:40:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมหารือระดับสูง ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมหารือระดับสูง ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 (The Third Meeting of the Japan - Thailand High – Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries) และร่วมนำเสนอภาพรวมของการดำเนินโครงการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์พวงมาลัยอัตโนมัติในพื้นที่ประเทศไทย ระหว่างกรมการข้าว กับบริษัท ท็อปคอน คอร์ปอเรชั่น (Topcon) ประเทศญี่ปุ่น

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 14:36:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายปวิตร จันทร์หอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการ ประชุมติดตามความก้าวหน้า พร้อมวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานแปลง 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะปี 2566

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 14:27:02

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง ประชาสัมพันธ์เเละชี้เเจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยนช์ ความสำคัญเเละวิธีการดำเนินงาน รวมไปถึงการทบทวนเป้าหมายของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้เเก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 08:57:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับจังหวัด และแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-03 08:44:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมการหารือข้อราชการร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เข้าร่วมการประชุมการหารือข้อราชการร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-02 14:57:15

อ่านต่อ...
Sample project image

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี

วันพฤหัสบดี 2 มกราคม 2566 อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายนางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-02 09:24:00

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์


การสื่อสารภายในกรมการข้าว