สาระน่ารู้เรื่องข้าว


กรมการข้าว เปิดตัว 4 พันธุ์ข้าวน้องใหม่

กรมการข้าว เปิดตัว 4 พันธุ์ข้าวน้องใหม่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 09:25:53

อ่านต่อ...

ใจถึงพึ่งได้กับ หน่วยบริการชาวนา

ใจถึงพึ่งได้กับ หน่วยบริการชาวนา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 09:15:44

อ่านต่อ...

เดือนเก้าพระราชพิธีพิรุณศาสตร์

เดือนเก้าพระราชพิธีพิรุณศาสตร์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-08-31 10:17:57

อ่านต่อ...

แนวทางการจัดการความหอมเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แนวทางการจัดการความหอมเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-08-22 09:28:09

อ่านต่อ...

วัสดุเพิ่มจุลินทรีย์ เปลี่ยนสิ่งเหลือใช้เป็นของล้ำค่าในท้องนา

วัสดุเพิ่มจุลินทรีย์ เปลี่ยนสิ่งเหลือใช้เป็นของล้ำค่าในท้องนา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-07-26 14:42:06

อ่านต่อ...

พิธีบูชาแม่โพสพ เสริมสิริมงคลช่วงแรกนาจนถึงเก็บเกี่ยวข้าว

พิธีบูชาแม่โพสพ เสริมสิริมงคลช่วงแรกนาจนถึงเก็บเกี่ยวข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-07-20 10:41:51

อ่านต่อ...

แมลงดำหนาม ศัตรูตัวน้อยในนาข้าว

แมลงดำหนาม ศัตรูตัวน้อยในนาข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-06-28 09:24:28

อ่านต่อ...

ร้อนนี้ สู้กับโรคข้าวอย่างไร ไม่ให้โรคข้าวสู้กลับ

ร้อนนี้ สู้กับโรคข้าวอย่างไร ไม่ให้โรคข้าวสู้กลับ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-06-14 08:45:13

อ่านต่อ...

เตือนพี่น้องชาวนาระวังแมลงสิงในช่วงต้นฤดูฝน

เตือนพี่น้องชาวนาระวังแมลงสิงในช่วงต้นฤดูฝน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-05-10 10:32:37

อ่านต่อ...

เตรียมดินอย่างไร...ก่อนทำนาดำ

เตรียมดินอย่างไร...ก่อนทำนาดำ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-05-02 13:17:05

อ่านต่อ...

เทคนิคลดต้นทุน...รับมือผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก

เทคนิคลดต้นทุน...รับมือผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-04-07 09:34:37

อ่านต่อ...

BCG โมเดลเศรษฐกิจ ใหม่สู่เกษตรยั่งยืน

จากนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่ งชาติ 2564 – 2569 ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา เศรษฐกิจแนวใหม่ที่ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... วันนี้ RICE สาระ” มีสาระดีๆ เกี่ยวกับ BCG มาฝาก เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำความรู้จักเทรนด์เศรษฐกิจแนวใหม่นี้

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-03-31 10:38:13

อ่านต่อ...