สาระน่ารู้เรื่องข้าว


นาหว่านข้าวแห้งกับการตัดใบข้าว (๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น)

นาหว่านข้าวแห้งกับการตัดใบข้าว (๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-04-23 15:02:35

อ่านต่อ...

ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563

ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563 (World’s Best Rice Award 2020)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-04-23 15:01:05

อ่านต่อ...