งานด้านบริหารโครงการวิจัย


4.งบววน. ฉบับ 2 จัดสรรงบ 66 งวด2 (30%) ให้ศูนย์

-

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-12-06 13:25:10    45     17 

3.งบววน. ฉบับ 3 จัดสรรงบ 66 งวด1 (60%) ให้ศูนย์

-

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-12-06 13:19:04    40     11 

2.งบววน. ฉบับ 2 จัดสรรงบ 66 รายศวข. 100%

-

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-12-06 13:05:18    32     5 

1 โอนจัดสรรงบ 66 กองทุน งวด 1 (60%)

-

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-12-06 13:04:17    33     9