ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ออกหน่วยบริการคลินิกข้าวเคลื่อนที่ ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษาด้านการจัดการข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี


    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวผกากานต์ ทองสมบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ออกหน่วยบริการคลินิกข้าวเคลื่อนที่ ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษาด้านการจัดการข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี

   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวผกากานต์ ทองสมบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ออกหน่วยบริการคลินิกข้าวเคลื่อนที่ ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษาด้านการจัดการข้าว การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง