ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนนทบุรีการันตี ด้านการเกษตร ปี 2566 @ OTOP จังหวัดนนทบุรี


    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวกิตติมา รักโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม ตำแหน่งนักกีฎวิทยา เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนนทบุรีการันตี ด้านการเกษตร ปี 2566 โดยมี นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนนทบุรีการันตี ด้านการเกษตร ปี 2566 @ OTOP จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวกิตติมา รักโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม ตำแหน่งนักกีฏวิทยา เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนนทบุรีการันตี ด้านการเกษตร ปี 2566 โดยมี นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง