เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ครั้งที่ 2/2566


    วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายปรัชญา แตรสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายยุทธยา ไชยดำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางธนภรณ์ เจริญเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน

   

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายปรัชญา แตรสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายยุทธยา ไชยดำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางธนภรณ์ เจริญเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมีนายประดิษฐ์ เกษมวิสิฐกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสุขใจ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาได้ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว จากกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่มคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทำนา ตำบลดอนยายหนู ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี