นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก


    วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต.นางลือ-ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท มีร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเข้าร่วมประชุม จำนวน 40

   

นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.นางลือ - ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท มีร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ร้านโดยมี นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยนางสาวชณินพัฒน์  ทองรอด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท