นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP


    วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 50 รายโดยมี นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว

   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 50 รายโดยมี นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยนางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายประพจน์ พรหมฟัง  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และทีมงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่