กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต (แช่ตัวอย่างข้าวและสารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสวิงโฉบแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน การตลาดนำการลิตสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562