ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง