ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง