ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)