ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแร็ค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52 มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง