ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะทางการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง