กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ "การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 120
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "การจัดนิทรรศการงาน ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 มีนาคม 2560 180
โครงการจ้างเหมาทำกรงเลี้ยงแมลง(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 มีนาคม 2560 132
โครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริการความรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคลจากองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 มีนาคม 2560 355
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 กุมภาพันธ์ 2560 126
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 มีนาคม 2560 123