กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2560 117
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโืทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 97
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 104
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2560 172
โครงการจ้างวิเคราะห์สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2560 173
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2560 103
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2560 104
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 มิถุนายน 2560 114
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 พฤษภาคม 2560 110
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 117