กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2560 122
โครงการจ้างวิเคราะห์สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2560 121
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2560 64
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2560 64
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 มิถุนายน 2560 63
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 พฤษภาคม 2560 71
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 72
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ "การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤษภาคม 2560 80
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "การจัดนิทรรศการงาน ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 มีนาคม 2560 116
โครงการจ้างเหมาทำกรงเลี้ยงแมลง(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 มีนาคม 2560 85